Znalosti vinára

 

 

  Označovanie slovenských vín podľa kvality a pôvodu hrozna od 1.augusta 2009.

 

     Označenie slovenských vín                        Názov kategórie vína

       Víno bez zemepisného označenia                              Pôvodné označenie kategórie "stolové víno" platí v krajinách EÚ od 1.8.2009. Po tomto termíne

                                                                                                   sa môžu stolové vína označovať názvom odrody na etiketách a budú klasifikované ako "víno".

 

      Víno so zemepisným označením                                Pôvodný názov  "oblastné víno" je zmenený na "regionálne víno". Tradičné označenia kategórií: akostné víno,

                                                                                                   akostné víno  prívlastkom, pestovateľský sekt, sekt V.O.  a Tokajské víno ostávajú v platnosti.

 

      Víno s chráneným ozn. pôvodu                                   Základom označnenia sú aplikácie Slovenskej republiky. Tradičné označenia kategórií: akostné víno,  akostné

                                                                                                   víno  prívlastkom, pestovateľský sekt, sekt V.O.  a Tokajské víno ostávajú v platnosti.

 

      Districtus Slovakia Controllatus (D.S.C.)                   Víno s chráneným označením pôvodu najvyššej kvality zo slovenských apelácií. Požiadavky na jeho výrobu stanoví 

                                                                                                   osobitný predpis.

 

 

    Prehľad klasifikácie slovenských akostných vín s prívlastkom.

    Akostné vína s prívlastkom             Najnižšia cukornatosť muštu            Ďalšie techn. požiadavky na spracovanie hrozna

     Kabinetné víno                                                                             19°NM                                           Zdravé hrozno v plnej zrelosti.

     Neskorý zber                                                                                 21°NM                                           Zdravé hrozno v plnej zrelosti.

     Výber z hrozna                                                                               23°NM                                           Zdravé hrozno v plnej zrelosti zo starostlivo vzberaných strapcov.

     Bobuľový výber                                                                              26°NM                                           Ručne zberané prezreté strapce hrozna, bez nezrelých a poškodených.    

     Hrozienkový výber                                                                         28°NM                                           Ručne vyberané prezreté bobule hrozna.

     Cibébový výber                                                                              28°NM                                           Ručne vyb. prezreté bobule hrozna zušľ. účinkom  huby Botrytis cinerea.

     Ľadové víno                                                                                    27°NM                                           Hrozno zberané a spracované  pri teplote -7°C a nižšej.               

     Slamové víno                                                                                 27°NM                                            Vyzreté hrozno, pred spracovaním skladované na slame min.3 mesiace.

 

     Pôvod suroviny: 100% Slovensko, Cukornatosť hozna vyjadruje obsah cukrov v hroznovom mušte. Na Slovensku sa najčastejšie určuje v stupňoch normalizovaného

     muštomera (°NM). Jej hodnota vyjadruje, koľko kg cukrov je v 100 litrov muštu.                         

 

 

    Klasifikácia slovenských tichých vín podľa obsahu zvyškových cukrov.

       Kategória vína                      suché                        polosuché                         polosladké                         sladké

   Obsah zvyš. cukrov [g.l-1]                   0 - 4 (0-9*)                                    4 - 12                                              12 - 45                                       nad 45

    * Suché víno obsahuje najviac 4 gramy zvyškových cukrov na liter alebo najviac 9 gramov na liter, ak jeho kyslosť vyjadrenjá v gramoch titrovateľných 

       kyselín na liter ja naviac o 2g nižšia, ako je obsah zvyškových cukrov.